GARÁŽOVÁ VRATA

  

 

 

 

 

 

LOGO Toors
 

Sekční garážová vrata TOORS:

Společnost TOORS s.r.o. je česká firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem vratové techniky.

Za dobu své existence si vydobyla respektované postavení na domácím trhu i na trzích v zahraničí. Tuto pozici dále rozvíjí a rozšiřuje komplexní tvorbou kvality výrobků a služeb ve shodě se stanovenými i očekávanými požadavky zákazníků, příslušnými zákonnými normami a předpisy.

Veškeré produkty jsou řešeny přímo "na míru" zákazníkovi. Snadná údržba, komfort ovládání a modernizace produktů TOORS je zaručena zkušeným týmem pracovníků . TOORS dodává své výrobky pouze prostřednictvím autorizovaných a proškolených orientované podpoře, týmové práci, na odborné znalosti a způsobilosti zaměstnanců zajišťujících kvalitu dodávaných výrobků a služeb.


Průmyslová vrata Toors