NESENÉ
 

Nesené brány

Nesené brány patří v současné době na našem trhu mezi ty nejžádanější. Lze to přičíst především jejich bezúdržbovámu provozu.

 

Konstrukce námi vyráběných nesených bran:

Na základě dosud nabytých zkušeností vyrábíme výhradně brány šroubované. Zjistili jsme, že pokud je rám brány ke spodnímu C profilu přivařen, nedojde mezi oběmi styčnými plochami k nazinkování ( viz. obrázek vpravo) a již během krátké doby vytéká ze spoje rez. Rozhodli jsme se proto rám brány ke spodnímu c profilu šroubovat a všechny díly brány zinkovat jednotlivě.

 


nesená brána Součástí všech našich bran jsou nyní také šikmé zavětrovací příčky, které zabrání svěšení rámu brány.

U větších nesených bran používáme tzv. napínák brány, který je součástí zadní šikminy a slouží k případnému zvednutí brány při svěšení.

Napínák brány můžete vidět v sekci kování.