Posuvné brány dělíme na:

- brány nesené
- brány posuvné po kolejnici

 

 

Brány nesené

Brána je vynesena pomocí tzv. profilu C, který se pohybuje po nosných kyvných vozíkách. Výhodou nesených bran je, že nevyžadují vyrovnaný terén. Nevýhodou oproti bráně posuvné po kolejnici je vyšší pořizovací cena.

 

Brány posuvné po kolejnici

Tento typ brány se pohybuje po vodící kolejnici. Bránu lze ovládat ručně nebo pomocí pohonu.Jedná se o levnější variantu oproti nesené bráně.